Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser... 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SERVICE

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser và... 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MUA HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser... 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung... 

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

Tuyển dụng: Chuyên viên ứng dụng phần mềm THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được... 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung... 

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HỆ THỐNG PACS

Tuyển dụng: Kỹ sư hệ thống PACS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành... 

Quy trình tuyển dụng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến những cơ hội làm việc tại Vikomed. Hãy dành một chút thời gian để xem qua Quy trình tuyển dụng nếu... 

Chính sách nhân sự

“Vikomed điểm đến của thành công, nơi bạn phát triển sự nghiệp của mình.” Nguồn Nhân lực là tài sản quý giá nhất của một...