Thông tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser... 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SERVICE

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser và... 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MUA HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung tâm công nghệ Laser... 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung... 

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

Tuyển dụng: Chuyên viên ứng dụng phần mềm THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được... 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành lập dưới sự hợp tác giữa trung... 

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HỆ THỐNG PACS

Tuyển dụng: Kỹ sư hệ thống PACS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn– Tên giao dịch: VIKOMED. Được thành...