Thiết bị tán sỏi ASADAL-M1

Phát ra nguồn xung sóng ổn định khiến bệnh nhân không cảm thấy bất kỳ đau đớn.
Xem chi tiết

Thiết bị tán sỏi SDS-5000

Tỷ lện tán sỏi thành công lên đến 95% đã chứng minh bằng thực nghiệm.
Xem chi tiết