Thiết bị tán sỏi ASADAL-M1

Phát ra nguồn xung sóng ổn định khiến bệnh nhân không cảm thấy bất kỳ đau đớn.
Xem chi tiết